Politica de confidentialitate

Termeni si conditii

 1. I. Preambul
 • Grandstil Plus SRL oferă servicii de închiriere/test de conducere a vehiculelor complet electrice în România cu soluții accesibile pentru mediu.
 • 1.2. Acesti Termeni si Conditii Generale (denumite in continuare TCG) reglementeaza relatia contractuala dintre Grandstil Plus SRL si conducatorul vehiculului electric (denumit in continuare Client).
 • 1.3. TCG nu se aplica in cazul in care sunt contrare prevederilor obligatorii din legislatia 1.4. aplicabila. Impreuna cu TCG, se aplica, de asemenea, dispozitiile relevante ale Legii privind protectia consumatorilor, precum si alte legi utile reglementarii prezentei relatii contractuale, precum si utilizarii unui autovehicul pe drumurile publice etc.
 • Prin utilizarea serviciilor oferite de Grandstil Plus SRL si inregistrarea contului dumneavoastra, veti putea/rezerva o masina/plasarea comenzii, Clientul ia la cunostinta ca este obligat de CGC in versiunea lor actuala. Daca Clientul nu doreste sa respecte termenii si conditiile generale, nu va putea utiliza sub nicio forma serviciul oferit de Companie.
 • 1.6. Grandstil Plus SRL isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul website-ului, precum si Termenii si conditiile, Politica de confidentialitate, Politica cookies etc., fara niciun fel de notificare prealabila.
 • 1.7. Grandstil Plus SRL isi rezerva dreptul de a-si selecta clientii.
 • 1.8. In caz de divergenta sau neintelegeri intre Companie si Client, se vor aplica Termenii si conditiile valabile la momentul survenirii divergentei sau neintelegerii.
 • 1.9. Rezervarea unui autovehicul, plasarea unei comenzi, sau inregistrarea contului (completarea formularului) echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos de catre Clientul avand datele astfel inregistrate.
 • Bifarea casetei „Accept termenii și condițiile” de către Client echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor și condițiilor.
 • Prin înregistrarea contului de Client și bifarea căsuței „Accept termenii și condițiile”, Clientul garantează:
  • 1.11.1. ca pune la dispozitie informatii corecte, clare si reale, incluzand orice tip de informatie necesara pentru conditiile de plata, date si documente de identificare, date de contact;
  • 1.11.2. ca va actualiza imediat, inainte de utilizarea Serviciului, in mod corect si permanent orice informatie in acest sens, anuntand Grandstil Plus SRL in prealabil. Grandstil Plus SRL își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea și/sau utilizarea serviciului de către Client, precum și de a bloca imediat utilizarea serviciului de către Client, fără formalități prealabile, pe baza unor informații incorecte, false sau ilegale și documente. Clientului i se interzice ștergerea totală sau parțială a datelor și/sau documentelor înregistrate după utilizarea Serviciului și neplată. In caz contrar, Grandstil Plus SRL isi rezerva dreptul de a solicita Clientului plata imediata si integrala a unei sume egale cu valoarea datorata si neplatita a Serviciului utilizat, cu titlu de penalitate; 1.11.3. acordul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru onorarea serviciului de catre companie. Prin rezervarea unei masini, inregistrarea contului contului sau solictarea unui serviciu, Clientul isi exprima in mod expres si neechivoc consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri similare celor pentru care au fost puse la dispozitia Companiei, in acord cu Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR);
  • ca respecta‚ toate si oricare termeni si conditii, confidentialitatea acestora, precum si toate drepturile de proprietate intelectuala‚ pe care Serviciul oferit de catre Companie le comporta;
  • ca are dreptul de a utiliza serviciul conform prezentului contract (TCG). În cazul în care Clientul nu este de acord/nu este de acord cu termenii sau cu orice alte prevederi/modificări ale acestui Contract (CG), singura opțiune este să nu plaseze o rezervare, să solicite un serviciu sau să înregistreze contul de Client.
 • Clauzele contractuale includ informatiile din urmatoarele documente: Contractul de Inchiriere, Termenii si Conditiile de Inchiriere, Formularul de Livrare – Retur si toate specificatiile din Anexele la Contract.
 • Următoarele condiții sunt obligatorii și trebuie respectate pentru a închiria un autoturism de la Furnizor de către persoane fizice/juridice române sau străine.
 • La toate taxele se va adăuga TVA.

 1. II. Definitii
 2. a) Contract – include informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Predare – Preluare si toate specificatiile din Anexele la Contract.
 3. Autoturism / Autovehicul – înseamnă vehiculul oferit spre închiriere/test-drive împreună cu toate accesoriile acestuia.
 4. Tariful de listă – reprezintă tariful pentru o zi de închiriere (24 h) corespunzătoare tarifului de închiriere a mașinii închiriate/test drive/preț de închiriere pentru eveniment.
 5. d) Prestator – persoana care ofera spre inchiriere un autoturism, in speta Grandstil Plus SRL
 6. Client – persoana care semnează Contractul de Închiriere și achiziționează serviciile oferite de Grandstil Plus SRL
 7. f) Anexe – documente aditionale Contractului de Inchiriere
 8. g) Fisa de Predare – Preluare – document in care se noteaza starea autovehiculului atat la predare, cat si la preluare
 9. h) Utilizator – persoana mentionata in Contract, care poate conduce autovehiculul inchiriat de Client.
 10. i) DG – garantia achitata pentru asigurarea responsabilitatii in caz de avarie explicata pe larg la capitolul 4

 1. III. Preambul

 • Furnizorul oferă servicii temporare de închiriere/test-drive contra unei taxe de vehicule deținute și/sau deținute legal de către Furnizor și alte servicii, prezentate pe site-ul Furnizorului, Clientului. 3.2. Conditiile de fata sunt obligatorii si trebuie respectate pentru a putea inchiria un autoturism de la Prestator de catre persoanele fizice/juridice romane sau straine. 3.3. Tarifelor li se adauga TVA. [insert website].
 1. V. Obligatiile Prestatorului
 • 5.1. Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul Contractului prin: livrarea autovehiculului, completarea si semnarea fisei de predare-preluare, inmanarea cheilor si a actelor masinii (certificat de inmatriculare, polita de asigurare RCA) in original.
 • 5.2. Prestatorul nu este responsabil de pierderile suportate de catre Client in caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu exceptia cheltuielilor autorizate de Prestator pentru reparatii.
 • 5.3. Din momentul livrarii autovehiculului si pana la reintrarea in posesia acestuia, Prestatorul este exonerat de raspundere pentru daunele provocate in trafic de autovehiculul inchiriat Clientului, precum si de taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor Romaniei.
 1. VI. Obligatiile Clientului

Observatie

In conditiile unei rezervari efectuate telefonic, prin e-mail, site sau platforma dedicata, rezervarea poate fi anulata de Prestator, fara a datora nimic Clientului, in cazul in care Clientul nu indeplineste cerintele minime obligatorii pentru inchiriere prevazute in contract si publicate pe site-ul Prestatorului.

Pe toata perioada inchirierii, Clientul va utiliza autovehiculul ca un proprietar prudent si diligent si il va utiliza numai in scopuri licite, doar pe teritoriul Romaniei, in termenii si conditiile agreate.

 • 6.1. Clientul trebuie sa respecte cerintele de exploatare ale autovehiculului, instructiunile si recomandarile producatorului autovehiculului, regulile traficului rutier stabilite prin acte normative si cerintele altor acte legislative aplicabile, asupra carora trebuie sa se informeze in prealabil.
 • Clientul trebuie să dețină un permis de conducere național și/sau internațional valabil (permis internațional necesar pentru documentele eliberate în țări cu o altă scriere decât alfabetul latin și pentru cele obținute cu volanul pe dreapta, de exemplu Marea Britanie, India, Australia, Japonia). La semnarea Contractului, trebuie prezentate in original permisul de conducere impreuna cu un act de identitate. Utilizarea cardului de credit nu este obligatorie pentru blocarea depozitului. Nu sunt acceptate carduri pre-pay sau Diners Club. Se pot folosi carduri de tip fintech (Revolut, Monese, N26 etc.) pentru plata serviciilor, dar nu si pentru blocarea garantiei. Garantia se poate achita si cash, la alegerea Prestatorului.
 • Pentru șoferii tineri cu experiență între 0-1 ani, precum și pentru șoferii în vârstă de peste 70 de ani, se va percepe o taxă suplimentară de 15 euro/zi iar garanția pentru daune va fi de 1000 de euro. Prestatorul isi rezerva dreptul de a inchiria doar anumite clase de masini.
 • 6.4. In cazul rezervarilor confirmate, Prestatorul isi rezerva dreptul de anulare a acestora in cazul in care Clientul intarzie ridicarea autoturismului cu peste 3 ore fata de ora stabilita de comun acord, daca Clientul nu anunta in prealabil.
 • 6.5. Clientul se obliga sa nu permita conducerea autovehiculului de catre alte persoane in afara celor autorizate de Prestator si mentionate in Contract.
 • Taxa pentru șoferi suplimentari va fi de 15 €/utilizator. Prin inscrierea in Contract a acestora Clientul accepta faptul ca trebuie sa indeplineasca conditiile de inchiriere ale Prestatorului.
 • 6.7. Clientul se obliga sa nu conduca autovehiculul in afara suprafetelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, inchise circulatiei publice. In caz contrar, Prestatorul va incasa valoarea reparatiei impreuna cu o taxa de serviciu de 50 Euro din garantie.
 • 6.8. Clientul se obliga sa nu faca si sa nu permita interventii tehnice sau estetice asupra autovehiculului fara consimtamantul scris al Prestatorului.
 • 6.9. Clientul se obliga sa instiinteze Prestatorul, la solicitarea acestuia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul si sa permita examinarea autovehiculului de catre reprezentantii Prestatorului, in maxim 24 de ore de la cererea acestuia.
 • 6.10. Clientul se obliga sa nu foloseasca autovehiculul pentru taximetrie, transport alternativ – ridesharing (ex. Uber, Bolt, Bla Bla Car etc.), scoala de soferi, activitati de impingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, in scopul transportarii unor substante periculoase sau activitati ilegale, care pot deteriora starea Autovehiculului, precum si sa nu ii dea nicio alta destinatie, alta decat pentru transport de persoane in regim de inchiriere. În cazul în care vehiculul închiriat este confiscat sau distrus/deteriorat de către autorități sau Client, ca urmare a utilizării acestuia pentru a obține profit necuvenit din transportul de obiecte sau substanțe interzise, Clientul va fi răspunzător pentru întreaga valoare a vehiculului.
 • 6.11. Animalele de companie (ex.: caini, pisici) pot fi transportate in autoturismele Prestatorului numai in cutii (custi, genti) speciale, inchise pe durata calatoriei. In caz contrar, se vor aplica aceleasi conditii mentionate la punctul 7.12.
 • 6.12. Pentru nerespectarea prevederilor privind obligatiile Clientului ( cu exceptia cazului in care Prestatorul are dreptul de a anula unilateral rezervarea fara restituirea sumelor in caz de avans incasat) se incaseaza integral depozitul de garantie.
 • 6.13. Clientul are obligatia de a mentine autoturismul in stare corespunzatore de folosinta pe toata perioada contractuala si de a preda autoturismul in aceeasi stare ca aceea de la data luarii in primire, sub rezerva uzurii obisnuite raportata la durata de utilizare a autovehiculului. Pentru evitarea dubiilor, Partile nu vor considera uzura obisnuita pentru:
 • – Piese, parti componente sau bunuri deteriorate, deformate sau avariate;
 • – Dispozitivele si echipamentele care nu functioneaza;
 • – Amplasarea caroseriei, fisurile stratului de vopsea si zgarieturile vii (stratul de vopsea deteriorat la grund);
 • Degradarea stratului de vopsea ca urmare a spălării intense și/sau curățării vehiculului;
 • Reparatii efectuate in conditii de proasta calitate si/sau defecte rezultate din reparatii de proasta calitate;
 • – Crapaturile sau zgarieturile parbrizelor si a altor parti componente din sticla sau platic (de ex. faruri);
 • Zgârieturi pe parbrize rezultate din utilizarea neglijentă și/sau curățarea vehiculului;
 • – Deteriorarea interiorului, cum ar fi scaunele arse sau patate, partile din panoul frontal din plastic spart, capota portbagajului, manerele de deschidere a ferestrelor etc .;
 • – Geometria deteriorata a caroseriei;
 • – Anvelope cu grad mare de tocire, taiate sparte, dezumflate; jante curbate, lovite, zgariate.
  • 6.14. In cazul oricaror daune produse autoturismului pe perioada contractuala (inclusiv daune cauzate de lovirea animalelor sau daune cu autor necunoscut) clientul are obligatia de a suporta costurile tuturor reparatiilor necesare pentru a readuce autoturismul in starea existenta la data luarii in primire, exceptand uzura normala, in limita garantiei blocate cu conditia respectarii predeverilor de la punctul 7. In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna, prevazuta la punctul 7, Clientul este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii.
 1. VII. Desfasurarea Contractului. Livrarea, Inlocuirea si Restituirea Autovehiculului.
 • 7.1. Livrarea si restituirea autovehiculului se vor face la locul, data si ora stabilite de Client impreuna cu Prestatorul si mentionate in formularul de rezervare si Contract.
 • 7.2. Predarea si preluarea masinii in afara orelor de program (L-V 09:00 -18:00) se poate realiza la cererea clientului. In acest caz se va percepe o taxa suplimentara de 100 € per preluare/predare.
 • 7.3. Deteriorarea sau distrugerea jantelor sau a anvelopelor atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de serviciu de 50 € si costul de reparatie sau inlocuire al elementului deteriorat/distrus.
 • 7.4. Avarierea partii inferioare a autovehiculului, reprezentand elementele de sub masina atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de serviciu de 50 € si costul de reparatie sau inlocuire al elementului deteriorat/distrus.
 • 7.5. Restituirea autovehiculului in alt loc decat cel in care a fost livrat se face numai cu acordul Prestatorul si se va percepe o taxa suplimentara de dislocare, cuprinsa intre 30 € si 250 €. In cazul in care Clientul solicita restituirea autovehiculului intr-o alta locatie ulterior preluarii masinii, va informa Prestatorul in scris sau sunand la numarul de telefon suport non-stop 072x xx xx xx. Prestatorul va trebui sa isi dea acordul asupra acestei modificari contractuale, iar Clientul va achita taxa suplimentara de dislocare mentionata anterior, taxa care va fi comunicata in scris de catre Prestatorul, prin SMS sau e-mail. Incasarea taxei se va face la returul autoturismului din garantie, cash sau pe baza cardului de credit/debit prezentat de catre Client la semnarea contractului de inchiriere.
 • 7.6. In cazul in care Clientul lasa masina intr-o alta agentie decat in cea stabilita initial prin contract, fara sa anunte modificarea locatiei de predare i se va incasa o taxa suplimentara de 250 €.
 • 7.7. La restituirea autovehiculului peste ora limita conform contractului, se va percepe un tarif suplimentar de 20 €/ora, agreat prin contract. Daca Clientul intarzie predarea autovehiculului fara a avea acordul Prestatorului, Grandstil Plus SRL are dreptul sa reintre in posesie pe cheltuiala si riscul Clientului.
 • 7.8. Restituirea este efectiva in momentul semnarii fisei de predare de catre Prestatorul si Client.
 • 7.9. Pentru autovehiculele restituite in afara orelor de program (weekeend si/sau nocturna) sau in conditii meteo care impiedica verificarea masinii se prelungeste responsabilitatea Clientului pentru eventuale avarii si respectiv deblocarea garantiilor cu 24 ore de la returul efectiv al autoturismului. Aceasta conditie se aplica si in cazul in care masina returnata de catre client este murdara si trebuie spalata pentru a se putea face verificarea.
 • 7.10. Abandonarea de catre Client a autoturismului fara notificarea Prestatorului in scris sau sunand la numarul de telefon suport non-stop 072xxxxxxxx, fara a preda cheia unui reprezentant al Prestatorului si fara semnarea bilaterala a fisei de preluare va atrage raspunderea Clientului pentru toate costurile aferente relocarii autoturismului in agentia din care a fost inchiriat, si a altor costuri aferente readucerii autoturismului la starea initiala in cazul in care autoturismul este preluat in alte conditii decat cele in care a fost predat pe baza procesului-verbal. Aceleasi conditii sunt valabile si in cazul in care clientul refuza predarea masinii.
 • 7.11. Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul cu cel putin acelasi nivel de incarcare pe care a avut-o la inceputul perioadei de inchiriere (conform fisei de predare-primire). In caz contrar, in urma notificarii scrise din partea Prestatorului, Clientul este de acord cu plata unei taxe de incarcare de 30 €.
 • 7.12. La livrarea masinii catre Client, se va specifica stadiul de curatenie al masinii, atat interior cat si exterior, acesta urmand sa semneze procesul-verbal continand aceste mentiuni. In cazul in care la restituire, autovehiculul necesita mai mult decat procedura standard de spalare pentru readucerea la starea anterioara inchirierii, Clientul este de acord cu plata unei taxe de administrare de 50 € la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spalatorie auto, conform facturii care i se va transmite pe e-mail.
 • 7.13. Taxele de parcare pe timpul preluarii-predarii autovehiculului, in alta locatie decat cea propusa de Prestator, precum si parcarea pe toata perioada utilizarii masinii inchiriate de la Prestator revin in totalitate Clientului. Acesta va suporta alaturi de costul parcarii, toate taxele prevazute de legislatia in vigoare, atat pe teritoriul Romaniei cat si in alte state, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de stationare in aeroporturi sau spatii speciale cu durata limitata, amenzi rezultate de pe urma nerespectarii regulilor de circulatie. In cazul neachitarii celor de mai sus, Prestatorul va achita amenzile rezultate din neindeplinirea obligatiilor de catre Client. Prestatorul va factura catre client valoarea efectiva a amenzii plus o taxa de administrare de 50 €/amenda. Prestatorul va factura catre client valoarea efectiva a amenzii plus o taxa de administrare de 50 €/amenda.
 • 7.15. Deplasarea in afara granitelor Romaniei nu este permisa. In cazul in care se va incalca aceasta obligatie, Clientul va fi responsabil cu toata valoarea masinii.
 • 7.16. Prestatorul inchiriaza impreuna cu autoturismul o serie de accesorii constand in GPS, scaun copil, lanturi de zapada, router Wi-fi conform urmatoarelor tarife:

Accesorii

DA

NU

Scaun de copil, 3 €/zi;

Lanturi de zapada, 3 €/zi;

 • 7.17. In cazul pierderii sau deteriorarii cheilor, a actelor originale sau a accesoriilor auto, in cazul pierderii jetonului de parcare sau pierderii placutelor de inmatriculare de catre Client, Prestatorul va incasa de la acesta, contravaloarea obiectelor deteriorate/pierdute la pretul din factura de achizitie al fiecarui accesoriu, sau la valoarea amenzii pe care Clientul trebuie sa o achite, la care se adauga o taxa de administrare de 50 €.
 • 7.18. Prestatorul nu poate fi facut raspunzator pentru eventualele obiecte uitate in Autovehicul de catre Client si neidentificate la predarea autovehiculului.
 • 7.19. Fumatul in masinile Prestatorul este strict interzis. In caz de nerespectare, se va incasa o taxa de 50 €, la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spalatorie/detailing auto.
 1. VIII. Garantia Pentru Daune si Taxe Pentru Reducerea Acesteia
 • 8.1. Autovehiculul are incheiata polita de asigurare RCA, conform legii. Asigurarea RCA este o asigurare prin care tertii prejudiciati in urma unui accident auto produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc despagubiri pentru daunele materiale si/sau decesul ori vatamarile corporale suferite in acel accident.
 • 8.2. Clientul va plati la semnarea Contractului garantia pentru daune – Damage Guarantee (DG).
 • 8.3. Damage Guarantee (DG) reprezinta o fransiza pentru avarii (responsabilitate) in cuantum de 500€, numita si Garantie pentru daune. Garantia obligatorie se depune cash la semnarea Contractului. Garantia va fi restituita Clientului la returnarea autovehiculului daca nu intervine niciun eveniment care sa justifice retinerea acesteia precum cele de la Cap. IX. VIII.
 • 8.4. Garantia (fransiza) pentru avarii se factureaza de catre Prestatorul Clientului in urmatoarele conditii:
  • 8.4.1. daune (accidente) cauzate autovehiculului inchiriat, constatate de catre organele abilitate de Politie, ca fiind din vina Clientului sau cu autor necunoscut (include situatia in care autovehiculul este gasit lovit sau vandalizat in parcare);
  • 8.4.2. precum si in cazul oricarei alte excluderi din politele de asigurare.
 1. IX. Excluderi de la Garantia Pentru Daune si Taxe Pentru Reducerea Garantiei
 • 9.1. Indiferent de taxa achitata pentru reducerea garantiei, Clientul devine responsabil si raspunde de repararea si plata daunelor colaterale in urmatoarele situatii:
 • – nerespectarea obligatiilor prevazute in Cap VI;
 • – nivelul de incarcare lipsa, in cuantumul 30 € reprezentand taxa de alimentare;
 • – pierderea sau deteriorarea actelor masinii, cheilor sau accesoriilor;
 • – deteriorarea habitaclului: murdarire excesiva, patarea scaunelor sau deteriorarea lor;
 • – avarierea partii inferioare a autovehiculului, reprezentand elemenetele de sub masina;
 • – alimentarea gresita a autovehiculului;
 • – deteriorarea jantelor sau a anvelopelor;
 • – deteriorarea partiala sau totala provocata ca urmare a fumatului in interiorul masinii si/sau in timpul aflarii acesteia in apropierea mediilor inflamabile.
 • alte daune, daune sau evenimente cauzate de acesta prin neglijență gravă sau intenție;
 • orice daune sau alt eveniment neacoperit de compania de asigurări.
 1. X. Plata Serviciilor
 • 10.1. Clientul plateste integral, la semnarea Contractului, inchirierea (masinii si a optionalelor pe care le inchiriaza), taxa pentru reducerea garantiei (daca a optat pentru) si eventualele taxe suplimentare stabilite prin procesul-verbal.
 • 10.1. Clientul plateste integral, la semnarea Contractului, inchirierea (masinii si a optionalelor pe care le inchiriaza), taxa pentru reducerea garantiei (daca a optat pentru) si eventualele taxe suplimentare stabilite prin procesul-verbal.
 • 10.2. Facturarea in RON se face la cursul de vanzare al BNR din ziua semnarii Contractului. 10.3. Plata inchirierii se poate face in numerar, cu cardul de credit, de debit (Visa, MasterCard sau American Express) sau in numerar, nefiind acceptate carduri pre-pay, Diners Club. Se pot folosi carduri de tip fintech (Revolut, Monese, N26 etc.) pentru plata serviciilor, dar nu si pentru blocarea garantiei. Plata garantiei poate fi efectuata si in numerar, cu respectarea legislatiei in vigoare.
 • 10.4. Tarifele nu includ: costurile incarcarii, taxele de drum cu exceptia vignetei de drum pentru Romania care este inclusa in tariful de inchiriere, amenzile primite pentru incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice si a legislatiei nationale in vigoare sau costuri rezultate in urma actiunilor Autoritatilor Locale vis-a-vis de Autovehiculul ce face obiectul acestui Contract, pe durata inchirierii. Plata integrala a acestor sume vor fi in sarcina Clientului.
 • 10.5. Clientul trebuie sa achite totalul obligatiilor financiare ramase, conform Contractului, in momentul predarii autovehiculului, in baza documentului de plata emis de Prestatorul .
 • 10.6. Orice suma neachitata de Client catre Prestatorul la finalul Contractului, precum si alte sume ivite ulterior (cost prelungire perioada inchiriere, amenzi, penalitati, taxe, etc.) sau costuri cu reparatii ale autoturismului in urma daunelor produse pe perioada contractuala conform art. 2.11, pot fi incasate de Prestatorul de pe cartea de credit a Clientului, cu somatie prealabila in scris. Orice valoare incasata in lipsa Clientului, cu acordul acestuia prin semnarea conditiilor prezente, se finalizeaza cu transmiterea din partea Prestatorul a unui email continand chitantele corespunzatoare incasarii.
 • 10.7. In cazul intarzierii platii, peste termenul stipulat in Contract, Prestatorul are dreptul de a percepe penalitati in valoare de 1%, din valoarea sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere.
 • 10.8. In cazul returnarii anticipate a autovehiculului, Clientului i se va restitui contravaloarea serviciilor achitate in avans, recalculata in functie de modificarea pretului/zi. Restituirea se va putea face in bani sau prin acordarea unui voucher in reteaua Prestatorului, valabil 12 luni.
 • 10.9. Voucherul poate fi folosit pentru reducerea valorii inchirierii viitoare. Pentru utilizarea acestuia, clientul trebuie sa mentioneze telefonic sau pe mail ca poseda un astfel de voucher si sa il prezinte la ghiseu (in format fizic sau electronic) la momentul ridicarii masinii.
 • 10.10. Voucherul poate fi folosit la oricare dintre agentiile Prestatorului din Romania si se poate cumula cu alte oferte valabile. De asemenea, voucherul poate fi oferit cadou.
 • 10.11. Garantia prevazuta la art. 4 se restituie la finalul perioadei contractuale, intr-un termen de maxim 30 de zile de la data semnarii fisei de predare de catre Prestator si Client. Prestatorul nu raspunde pentru intarzierile in restituirea garantiei cauzate de factori externi precum intarzieri ale institutiilor bancare, greva, blocarea conturilor Clientului etc.
 1. XI. Procedura in Caz de Daune:
 • 11.1. Clientul are obligatia de a anunta imediat Prestatorul despre orice avarie noua descoperita la autovehiculul inchiriat.
 • 11.2. Daca dauna are autor necunoscut Clientul are obligatia de a obtine, inainte de restituirea masinii, Autorizatia de Reparatie de la Organele de Politie.
 • 11.3. Daca accidentul s-a produs din vina Clientului si au fost implicate 2 masini acesta are urmatoarele obligatii:
  • 11.3.1. Completarea formularului de constatare amiabila daca cei 2 soferi isi recunosc vina;
  • 11.3.2. Proces Verbal + Autorizatie de reparatie obtinute de la Organele de Politie in cazul in care cei doi soferi nu se inteleg amiabil.
 • 11.4. Daca accidentul nu s-a produs din vina Clientului, si au fost implicate 2 masini acesta are urmatoarele obligatii:
  • 11.5. Daca in accident au fost implicate mai mult de 2 masini sau in urma accidentului au rezultat vatamari corporale Clientul are obligatia sa contacteze Organele de Politie pentru obtinerea Procesului Verbal si a Autorizatiei de Reparatie.
  • 11.4.2. In cazul in care cei doi soferi nu se inteleg amiabil vor fi necesare: copie RCA vinovat, Proces Verbal si Autorizatia de reparatie obtinute de la Organele de Politie.
 • 11.5. Daca in accident au fost implicate mai mult de 2 masini sau in urma accidentului au rezultat vatamari corporale Clientul are obligatia sa contacteze Organele de Politie pentru obtinerea Procesului Verbal si a Autorizatiei de Reparatie.
 • 11.6. In cazul unui accident in care a fost lovit un animal clientul are obligatia sa anunte Organele de Politie de indata ce s-a produs accidentul.
 • 11.7. In toate cazurile descrise anterior Clientul are obligatia de a verifica completarea corecta atat a Constatarii Amiabile, cat si a Autorizatiei de Reparatie si Procesului Verbal eliberate de Organele de Politie.
 • 11.8. In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna Clientul este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii.
 • 11.9. Orice dauna noua aparuta pe perioada inchirierii autovehiculului se va factura conform devizului de reparatie a daunei, inclusiv daunele minore, precum zgarieturile.
 • 11.10. Daca masina este predata in afara orelor de program sau in orice alta situatie in care predarea nu se face direct unui reprezentant al Prestatorului, dupa emiterea devizului de reparatii, se va emite factura pentru diferenta dintre valoarea devizului si suma blocata, cu obligativitatea achitarii acesteia in maxim 10 zile de la primirea acesteia. In cazul neachitarii in termenul mentionat, se vor percepe penalizari de 1% pe zi pentru zilele de intarziere.
 1. XII. Prelungirea, Incetarea si Rezilierea Contractului
 • 12.1. Termenii prelungirii, incetarii sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliti decat cu acordul Prestatorului.
 • The Client’s intention to extend the Contract shall be communicated to the Provider at least 24 hours before the expiry of the Contract. 12.2. Intentia Clientului de prelungire a Contractului se comunica catre Prestatorul, cu minimum 24 de ore inaintea expirarii Contractului. Tariful agreat se achita in aceleasi conditii in care a fost incheiat contractul initial, in termen de maximum 24 de ore de la inceperea perioadei de prelungire.
 • Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti.
 • 12.3. Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere.
 • 12.4. Contractul poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.
 • 12.5. In cazul in care reziliaza Contractul, Prestatorul instiinteaza Clientul telefonic, prin fax sau prin posta electronica. 12.6. Atat in cazul incetarii Contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, Clientul are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 12 ore de la momentul rezilierii.
 1. XIII. Dispozitii Finale
 • 13.1. Clientul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate in Contract si nerespectate ca atare la termene.
 • 13.2. Prestatorul nu isi asuma niciun risc sau raspundere si se elibereaza neconditionat din acestea, in toate sitautiile in care Clientul nu se familiariza cu Contractul si / sau Termenii si Conditiile de pe site, desi aceasta optiune a fost acordata si asumata de catre Client.
 • 13.3. Orice litigiu care decurge din sau in legatura cu acest Acord va fi solutionat mai intai pe cale amiabila si doar in caz de esec, partile se vor adresa instantelor competente din Bucuresti.
 • 13.4. Pentru orice disputa, prezentul Contract constituie o dovada.
 • 13.5. Fiecare parte se angajeaza sa informeze cealalta parte in scris, prin intermediul postei electronice sau a site-ului, cel tarziu in termen de 5 (cinci) zile calendaristice, daca adresa de sediu (resedinta) sau alte informatii de contact prevazute in acord se modifica.