Politica de confidentialitate

Informatii generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră personale este una dintre preocupările principale ale Grandstil Plus SRL, cu sediul în Str. VALEA BORCUTULUI, Nr. 6, Baia Mare, Maramureş, as data operator. Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet https://teslarentals.ro/

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Dacă sunteți Client al Site-ului, Grandstil Plus SRL va prelucra datele dumneavoastră personale precum numele și prenumele dumneavoastră, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date despre modul în care utilizați site-ul, de exemplu, comportamentul dumneavoastră/ preferințele/obiceiurile în Grandstil Plus SRL, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați direct în contextul creării contului de utilizator în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod rezultat din utilizarea Site-ului.

Daca pentru a va crea cont de utilizator pe Site, utilizati contul dumneavoastra de Facebook sau Google, Grandstil Plus SRL va prelucra urmatoarele date publice de profil afisate de aplicatiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

In cazul in care alegeti sa va creati cont de utilizator doar inainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastra de e-mail in baza careia va fi creat automat un cont. I In cazul in care nu finalizati comanda, adresa de e-mail si celelalte date furnizate nu vor fi stocate de catre Grandstil Plus SRL iar contul creat va fi sters automat.

II.2. Dacă sunteți Vizitator al Site-ului, Grandstil Plus SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați direct în contextul utilizării Site-ului, precum datele pe care le furnizați în secțiunea de contact/întrebări/reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

III.1. Daca sunteti client al Site-ului, Grandstil Plus SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra şi Grandstil Plus SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si Grandstil Plus SRL, definit in cuprinsul Termenelor si Conditiilor . Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si Grandstil Plus SRL.

pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Grandstil Plus SRL in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Grandstil Plus SRL de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Grandstil Plus SRL prin intermediul Site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea Informatiile contului meu. Pentru a vă dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, puteți utiliza opțiunea de la sfârșitul fiecărui e-mail/sms care conține comunicări comerciale. In plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii Informatiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, in principal, in vederea imbunataţiri experientei oferite pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Grandstil Plus SRL de a imbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, Grandstil Plus SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Grandstil Plus SRL, prin intermediul Site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru a vă dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale, puteți utiliza opțiunea de la sfârșitul fiecărui e-mail/sms care conține comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunataţi experienta dumneavoastra oferita pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Grandstil Plus SRL tde a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Durata pentru care va prelucram datele
Ca principiu, Grandstil Plus SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina Grandstil Plus SRL (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

In situatia in care sunteti client si va exercitati optiunea de stergere a contului de utilizator, prin email la office@plummedia.ro, Grandstil Plus SRL a interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului. Translation results În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau SMS-uri de acest fel. Totusi, dorim sa va informam ca stergerea contului nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. In cazul in care solicitati stergerea contului, insa pe acel cont exista cel puţin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, Grandstil Plus SRL va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de Grandstil Plus SRL pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal În scopul prelucrării, Grandstil Plus SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, terți sau entități care sprijină Grandstil Plus SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (ex. firme de curierat, furnizori de servicii IT), sau către centrale. / autoritatile publice locale in urmatoarele cazuri exemplificative enumerate:

-pentru administrarea Site-ului; in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre Grandstil Plus SRL prin intermediul Site-ului;-pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui; -pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
-pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege; atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal furnizate catre Grandstil Plus SRL nu vor fi transferate in afara Romaniei.

VII. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

– dreptul la informare, adică dreptul de a primi detalii despre activitățile de prelucrare desfășurate de Grandstil Plus SRL, așa cum este descris în prezentul document; – dreptul de acces la date, adică dreptul de a obține confirmarea de la Grandstil Plus SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii despre activitățile de prelucrare precum modul în care sunt prelucrate datele, scopul prelucrării, destinatarii sau categorii de destinatari ai datelor etc., – dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către Grandstil Plus SRL a datelor cu caracter personal inexacte sau nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Corectarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
dreptul de a șterge datele fără întârziere nejustificată („dreptul de a fi uitat”), dacă se aplică una dintre următoarele:
acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Grandstil Plus SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

-dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât marketingul direct) pentru o perioadă de timp pentru a verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra vieții private a persoanei vizate. Translation results – dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Grandstil Plus SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
– dreptul de opoziție – cu privire la activitățile de prelucrare poate fi exercitat prin depunerea unei cereri conform indicațiilor de mai jos; oricând, din motive legate de circumstanțele particulare ale persoanei vizate, că datele care se intenționează a fi prelucrate în interesul legitim al Grandstil Plus SRL sau interesul public, cu excepția cazului în care Grandstil Plus SRL demonstrează că are drepturi legitime și convingătoare. motivele care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele sunt destinate pentru a fi prelucrate pentru marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
dreptul de a va adresa Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.
Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: contact@teslarentals.ro

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informații despre cum să utilizați aceste fișiere, vă rugăm să vizitați următorul link: politica cookie.